บทที่ 3


บทที่ 3

วิธีดำเนินงานโครงงาน
           
วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คณะวิจัยได้เสนอ   
รายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
อุปกรณ์
1.  ตะหลิว
2.  กระทะ
3.  น้ำมันพืช
4.  เตาแก๊ส
5. ถาดภาชนะ
6. มีดปลอกผลไม้

วัสดุ
1.  กล้วยหอม                       10     ผล   
2.   กล้วยหิน                          10     ผล
3. เกลือป่น                         1       ช้อนชา                    
4.น้ำตาลทราย
                   2       ช้อนโต๊ะ                     
5. น้ำ                                 1        ถ้วยตวง                      
6. น้ำมันพืช                         2       ถ้วยตวง      
7.เนยสด                           
วิธีการทำ
1.เลือกกล้วยที่แก่จัด ตัดจากต้น ถ้าซื้อต้องไม่ผ่านการบ่มแก๊ส  
2.เตรียมน้ำใส่กะละมังใหญ่ ใส่เกลือกันกล้วยดำ 
3.ปอกกล้วยแช่น้ำ ยกขึ้นให้สะเด็ดน้ำแล้ว
4. ใช้ที่ปอกแตง ทำอย่างรวดเร็ว ให้กล้วยเต็มกระทะพอดี  ถ้าช้ากล้วยจะสุกไม่เสมอ   ถ้าใส่กล้วยมากจนคับกระทะ กล้วยจะติดกันคนยาก
5.เตรียมตักขึ้น สะเด็ดน้ำมัน
6.พักในหม้อให้เย็น ตอนนี้จะกรอบ ข้อระวัง ถ้ายังไม่ฉาบทันที ต้องเอาใส่ ถุงร้อน 2 ชั้น มัดยางให้แน่นทั้ง2ชั้น
7. ขั้นฉาบ  ใส่น้ำ  น้ำตาลทราย(ดูปริมาณกล้วย)+เนยเค็ม(เต็มช้อนส้อม)+เกลือ(ครึ่งช้อนชา)  ตั้งให้เดือด  คนได้ที่เป็นน้ำเชื่อม   แล้วก็ใส่กล้วย  คลุกเบาๆ  ให้เข้ากัน
8.ตักขึ้นแล้วนำมา กระจายในถาด เพื่อไม่ให้กล้วยติดกัน
9. ตั้งกระทะไฟกลาง(อีกรอบ)  ใส่น้ำมัน (ใหม่)   แล้วเอากล้วยที่ฉาบน้ำตาลแล้ว ลงไปทอด (ทดลองก่อน1ชิ้น ถ้าทิ้งลงไปแล้วน้ำมันฟู ใช้ได้ ถ้าทิ้งไปแล้วนิ่ง จมดิ่งลงก้นกระทะ ใส่ใบเตยหอมลงในน้ำมันทุกครั้ง)
10. ตักขึ้น ให้สะเด็ดน้ำมัน (สังเกตสีวาวๆ) พอเย็นก็สามารถนำมารับประทานได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น